Motyw tolerancji w wybranych dzielach literackich


1. Wstęp – wyjasnienie pojecia tolerancja, nawiazane do literatury2. Kolejnosc prezentowanych argumentów

a) „Szkielko i oko” kontra „czucie i wiara” w mickiewiczowskiej polemice klasyków z romantykami
b) „Do mlodych” pochwala koncepcji postepu, rozwoju i naukowych metod poznania swiata oraz nawolywaniem do tolerancji wobec minionej epoki
c) Kontrowersyjny obraz braku tolerancji w powiesci Annie E. Proulx
d) Antysemityzm ukazany w „Mendlu Gdanskim” Marii Konopnickiej
e) „Tredowata” obrazem dyskryminacji klasowej


3. Podsumowanie i wnioski plynace z pracy


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>