Motywacja a satysfakcja z pracy na przykładzie małej firmy

Wstęp……….. 5

Rozdzial I
Istota motywacji i jej teoretyczne podstawy.

1. Definicja i rodzaje motywacji……….. 7
2. Zwiekszanie motywacji……….. 8
3. Proces motywacyjny……….. 9
4. Wybrane teorie motywacji……….. 9
4.1. Teorie tresci……….. 10
4.1.1. Dwuczynnikowa teoria motywacji Frederica Herzberga……….. 10
4.1.2. Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa……….. 12
4.1.3. Teoria potrzeb ERG Claytona Alderfera……….. 14
4.1.4. Teoria trychotomii potrzeb Davida McClellanda……….. 16
4.2. Teorie procesu……….. 18
4.2.1. Teoria uczenia się społecznego Alberta Bandury……….. 18
4.2.2. Teoria sprawiedliwosci Johna Stacyego Adamsa……….. 20
4.2.3. Teoria ustalania celów Edwina Lockea……….. 23
4.2.4. Teoria wzmocnienia Burrhusa Frederica Skinnera ……….. 26
5. Znaczenie motywacji pracowników……….. 30
6. Satysfakcja z pracy……….. 31

Rozdzial II
Metody motywowania pracowników.

1. Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny. Funkcje plac……….. 38
2. Premie i nagrody……….. 42
3. Wartosciowanie pracy……….. 45
4. Motywacja pozaplacowa……….. 46
4.1. Awans……….. 48
4.2. Partycypacja pracowników……….. 48
4.3. Udoskonalony system komunikacji……….. 50
4.4. Pozytywna sytuacja w organizacji……….. 51
4.5. Organizacja pracy……….. 52
4.6. Rotacja pracy. ……….. 53
4.7. Rozszerzanie pracy……….. 54
4.8. Wzbogacenie pracy……….. 55
4.9. Grupowe formy organizacji pracy……….. 56

Rozdzial III
Motywacja a satysfakcja z pracy na przykładzie malej firmy.

1. Charakterystyka firmy……….. 58
2. Struktura organizacyjna……….. 59
3. Cel badania i problemy badawcze……….. 60
4. Metoda, technika oraz narzedzie badawcze zastosowane w badaniach……….. 60
5. System motywacyjny w malej firmie……….. 63
6. Wyniki przeprowadzonych badan……….. 63
7. Ocena systemu motywacji w malej firmie……….. 72

Zakończenie……….. 73
Literatura……….. 74
Spis rysunków……….. 76
Spis tabel……….. 77
Spis wykresów……….. 78
Zalaczniki……….. 79

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>