Motywowanie jako determinanta efektywnosci pracy kadry menedzerskiej 5/5 (8)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………4

Rozdział I
Motywacja w teorii zarządzania

1.1 Pojęcie motywacji………6
1.2 Klasyfikacja wybranych teorii motywacji………10
1.3 Model procesu motywacyjnego………22


Rozdział II
System motywowania w przedsiębiorstwie………

2.1 Rodzaje systemów motywacyjnych………26
2.2 Wynagradzanie jako czynnik systemu motywowania………33
2.3 Motywacyjna rola partycypacji pracowników w zarzadzaniu………41
2.4 Efektywność systemu motywowania pracowników………46


Rozdział III
System motywowania wprowadzony w wybranym przedsiębiorstwie

3.1 Motywacja w polskich realiach………49
3.2 Zakres działania firmy xyz………54
3.2.1 Prezentacja firmy………54
3.2.2 Produkcja, wykorzystanie zdolnoci produkcyjnych i sprzedaz………55
3.2.3 Strategiczne rynki………58
3.2.4 Kluczowe produkty………62
3.2.5 System dystrybucji………64
3.3 System motywacyjny pracowników produkcyjnych………66
3.4 Zasady systemu premiowania działalności innowacyjnej………67
3.5 Motywacyjne formy organizacji pracy………69
3.6 Korzysci wynikajace z czynnosci motywowania………71


Rozdział IV
Motywowanie kadry menedzerskiej w świetle badan empirycznych przeprowadzonych w xyz

4.1 Cel, przedmiot, metody i zakres badan………73
4.2 Analiza czynników determinujacych kadre menedzerska wynikajaca z wlasnych badan empirycznych………79
4.3 Wnioski wynikajace z badan………88


Zakończenie………95
Spis tabel………97
Spis rysunków………98
Spis wykresów………99
Bibliografia………100
Aneks – ankieta………104

Oceń