Możliwościwykorzystania swiec japonskich na przykładzie wybranych spółek WIG 20.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Giełda papierów wartosciowych, jako element mechanizmu rynku kapitalowego

1.1Rynek kapitalowy i jego funkcje……….. 5
1.2 Uczestnicy rynku kapitalowego……….. 8
1.3.Organizacja i funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie………… 13


Rozdzial II.
Podstawowe techniki inwestycyjne

2.1 Analiza fundamentalna……….. 17
2.1.1 Analiza otoczenia makroekonomicznego spólki………… 18
2.1.2 Analiza sektorowa………… 22
2.1.3 Analiza finansowa………… 23
2.1.4 Wycena spólki………… 28
2.2 Klasyczna analiza techniczna 32
2.2.1 Analiza techniczna czy analiza fundamentalna……….. 33
2.2.2 Formacje liniowe ………..34
2.2.3 Formacje odwrócenia trendu……….. 35
2.2.4 Formacje kontynuacji trendu ………..37
2.2.5 Wskazniki analizy technicznej ………..39
2.3 Japonskie techniki analizy wykresów ………..41
2.3.1 Swiece japonskie ………..42
2.3.2 Znaczenie pojedynczych swiec……….. 45
2.3.3 Formacje cenowe kilku swiec……….. 49


Rozdzial III.
Analiza wybranych spółek gieldowych

3.1 KGHM Polska Miedz S.A………… 62
3.2. PKN Orlen S.A………… 68


Zakończenie ………..75
Bibliografia……….. 83
Spis rysunków……….. 85Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)