NBP jako centralny bank Polski.

Wstęp

Rozdzial I
Rys historyczny banku centralnego w Polsce

1.1. Bank centralny w latach 1924 – 1945
1.2. Narodowy Bank Polski w latach 1945 – 1997
1.3. Zmiany w NBP po 29 sierpnia 1997 roku

Rozdzial II
Forma instytucjonalno – organizacyjna NBP

2.1. Cele, zadania i funkcje NBP
2.2. Organy NBP
2.2.1. Prezes NBP
2.2.2. Zarzad NBP
2.2.3. Rada Polityki Pienieznej
2.3. Niezaleznosc NBP
2.4. Struktura organizacyjna NBP
2.5. Gospodarka finansowa NBP

Rozdzial III
NBP jako centralny bank państwa

3.1. Monopol emisyjny
3.2. Kształtowanie i realizacja polityki pienieznej
3.3. Działalność dewizowa i polityka kursowa
3.4. Obsługa bankowa rzadu i jego instytucji

Rozdzial IV
NBP a banki komercyjne

4.1. NBP jako bank banków
4.2. Rezerwy obowiazkowe
4.3. Kredyt refinansowy
4.4. Operacje otwartego rynku oraz polityka stóp procentowych

Zakończenie
BibliografiaZostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>