Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów w organizacji


Wstęp……. 5

Rozdzial 1.
Konflikt jako element relacji miedzyludzkich.

1.1. Konflikt w świetle literatury przedmiotu……… 7
1.2. Etapy powstawania i rozwoju konfliktu……….. 12
1.3. Zarządzanie przez konflikt i sposoby ich rozwiazywania……… 14


Rozdzial 2.
Charakterystyka procesu negocjacji.

2.1. Definicja negocjacji………… 19
2.2. Etapy procesu negocjacji……….. 23
2.3. Style i techniki negocjacji……… 30
2.4. Bledy podczas negocjacji…………. 37


Rozdzial 3.
Negocjacje a rozwiazywanie konfliktów w świetle badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanych respondentów i metody badan……….. 41
3.2. Prezentacja wyników badan……… 44


Zakończenie………. 57
Bibliografia………. 59
Spis tabel i rysunków………. 62
Zalacznik – Ankieta (kwestionariusz ankiety)……… 64


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>