Negocjacje w polityce na przykładzie procesu akcesyjnego Polska – Unia Europejska

Wstęp

Rozdzial I
Rola negocjacji w stosunkach miedzynarodowych

1.1 Pojecie negocjacji
1.2 Etapy procesu negocjacyjnego
1.3 Negocjacje jako dyplomatyczny srodek rozwiazywania sporów w polityce
1.4 Specyfika negocjacji akcesyjnych


Rozdzial II
Negocjacje Polski z Unia Europejska

2.1 Przygotowania do procesu przedakcesyjnego
2.2 Przebieg negocjacji czlonkowskich w Polsce
2.3 Traktat atenski jako final negocjacji miedzy Polska a Unia Europejska


Rozdzial III
Ocena przebiegu i wyników negocjacji akcesyjnych

3.1 Skutecznosc przebiegu negocjacji w ocenie opinii publicznej.
3.2 Analiza poziomu zaufania spoleczenstwa do polskich negocjatorów
3.3 Pozytywne i negatywne skutki zakonczonych negocjacji


Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>