Niezawodnosciowego modelu obiektu technicznego

Wprowadzenie……….. 2
Cel i zakres pracy……….. 5

Rozdzial 1.
Ogólna postac niezawodnosciowego modelu obiektu technicznego……….. 8

Rozdzial 2.
Zasady budowy szczególowych postaci niezawodnosciowych modeli obiektów technicznych……….. 12
4.1. Przebieg procesu modelowania……….. 12
4.2. Zasady budowy modelu nominalnego……….. 14
4.3. Zasady budowy modelu matematycznego ………..23

Rozdzial 3.
Metody badan niezawodnosciowych modeli obiektów technicznych……….. 45
5.1. Podzial metod badan niezawodnosci ………..45
5.2. Analityczne metody badan niezawodnosci ………..47
5.3. Symulacyjne metody badan niezawodnosci ………..51

Rozdzial 4.
Problemy wspomagania decyzji w procesię projektowania systemów z uwzglednieniem aspektów niezawodnosci……….. 52
6.1. Modelowanie niezawodnosci systemu – przypadek ogólny……….. 53
6.2. Modelowanie niezawodnosci systemu – metody przyblizone ………..57
6.3. Zapewnienie wiarygodnosci danych……….. 57

Rozdzial 5.
Modele kształtowania niezawodnosci wybranej klasy wyrobów na etapie projektowania i badan ………..60

Rozdzial 6.
Macierzowe modelowanie niezawodnosci poczatkowej elementów maszyn……….. 72

Rozdzial 7.
System racjonalnego oddzialywania na niezawodnosc obiektu w fazie jego projektowania ………..83

Rozdzial 8.
Ocena niezawodnosci urzadzenia w fazie projektowania na przykładzie obrotowej wiertarki elektrycznej ………..89
Podsumowanie ………..102
Bibliografia ………..102


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>