Obligacje jako instrument finansowy w praktyce polskiej


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka obligacji

1.1. Obligacje posród innych papierów wartosciowych………5
1.2. Obligacja jako jeden z papierów dluznych………5
1.3. Uwarunkowania prawne dotyczace obligacji w Polsce……….7
1.3.1. Nowe uregulowania prawne obligacji………9
1.4. Pojecie obligacji………12
1.5. Konstrukcja obligacji………13
1.6. Zasady emisji obligacji………15
1.7. Rodzaje obligacji………18
1.7.1. Obligacje skarbowe………21
1.7.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………22
1.7.1.2. Obligacje panstwowe w Polsce………25
1.7.1.3. Charakterystyka wybranych obligacji skarbowych………29
1.7.2. Obligacje komunalne………43
1.7.3. Obligacje przedsiebiorstw (korporacyjne)………45
1.7.3.1. Obligacje zamienne………46
1.7.3.1.1. Regulacje prawne dot. obligacji zamiennych w Polsce………46
1.7.3.1.2. Istota obligacji zamiennych……….49
1.7.3.1.3. Konwersja obligacji zamiennych na akcje………50
1.7.3.2. Obligacje z prawem pierwszenstwa………51
1.7.3.3. Obligacje z prawem udzialu w przyszlych zyskach emitenta (obligacje partycypacyjne)………52
1.8. Obligacje w Internecie………53


Rozdzial II
Wycena obligacji

2.1. Podstawowe charakterystyki………56
2.2. Zwrot z inwestycji………58
2.2.1. Dochodowosc obligacji skarbowych………62
2.2.2. Dochodowosc obligacji nieskarbowych………67
2.2.2.1. Wycena obligacji zamiennych, a ich cechy………68
2.2.2.2. Wady i zalety obligacji zamiennych w zaleznosci od podmiotu………71
2.3. Ocena ratingowa………74
2.3.1. Ranking obligacji wedlug CERA S.A……….75


Rozdzial III
Obligacje w praktyce polskiej

3.1. Pozyskiwanie kapitału za granica………79
3.1.1. Obligacje Brady’ego………79
3.1.2. Euroobligacje rzadu polskiego………82
3.1.3. Euroobligacje podmiotów prywatnych………84
3.2. Obligacje w Polsce………86
3.2.1. Obligacje skarbowe………86
3.2.2. Obligacje zamienne………89
3.2.2.3. Wyemitowane obligacje zamienne………90
3.2.3. Obligacje komunalne………96
3.2.3.1. Wyemitowane obligacje komunalne………97
3.3. Działalność domów maklerskich w zakresię obrotu………99
3.4. Działalność GPW S.A. i KDPW S.A. w zakresię obrotu………101


Zakończenie………104

Biblografia ………105Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod:Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.