Ocena ekonomiczna najbardziej znanymi metodami mikroekonomii firmy XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………… 3

Rozdzial I.
Podstawowa charakterystyka firmy XYZ

1.1. Podstawowe informacje na temat firmy …………4
1.2. Forma prawna …………5
1.3. Wielkosc zatrudnienia i obrotów XYZ………… 8
1.4. Analiza obrotów spółki przy pomocy analizy wskaznikowej. Ocena plynnosci finansowej…………. 12

Rozdzial II.
Model funkcjonalny

2.1. Ogólna charakterystyka modelu funkcjonalnego przedsiębiorstwa…………. 18
2.2. Model funkcjonalny dla firmy XYZ …………20

Rozdzial III.
Schemat organizacyjny firmy XYZ

3.1. Schemat grupy XYZ …………23
3.2. Struktura firmy XYZ………… 24

Rozdzial IV.
Analiza SWOT firmy XYZ

4.1. Ogólna charakterystyka analizy SWOT………… 26
4.2. Silne i slabe strony firmy XYZ…………29
4.3. Szanse i zagrozenia firmy XYZ …………31

Podsumowanie …………33
Wykaz zródel …………34

 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.