Ocena i kwalifikacje dostawców na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.47/5 (19)

26 października 2015 0 Przez administrator


Cel i zakres pracy………3

Rozdział 1.
Wykaz zagadnien oceny i kwalifikacji dostawców

1.1. Wiadomosci podstawowe………4
1.2. Profil dobrego dostawcy………6
1.2.1. Warunki realizacji dostaw……… 7
1.2.2. Jakość dostaw………10
1.2.3. Oferta cenowa dostawcy………11
1.2.4. Rzetelnosc i wiarygodnosc informacji………12
1.2.5. Gotowość dostaw……….13
1.2.6. Lokalizacja dostawcy………13
1.2.7. Poziom techniczny i technologiczny dostawcy………14
1.2.8. Badania i rozwój realizowane przez dostawce………15
1.2.9. Sytuacja finansowa dostawcy………16
1.3. Certyfikacja dostawców……….17
1.3.1. Kwalifikacja dostawców. ………19
1.3.2. Kryteria certyfikacji dostawców……….19
1.3.3. Szczególowe kryteria oceny certyfikacji dostawców………. 20
1.3.4. Kwalifikacja nowych dostawców przedsiębiorstwa………. 23
1.3.5. Autocertyfikacja dostawców przedsiębiorstwa………. 24
1.3.6. Audyting systemu jakosci dostawców………. 26
1.3.7. Istota auditu jakosci. ………27
1.3.8. Audit dostawcy na tle innych rodzajów adieu………30
1.3.9. Audit – narzedzie kwalifikacji i oceny dostawców……….33
1.3.10. Certyfikat systemu jakosci dostawców………35
1.3.11. Poniesione koszty procesu certyfikacji……….37
1.3.12. Ocena współpracy z dostawcami polskich przedsiebiorstw przemyslowych……….38
1.4. Ocena systemu kształtowania jakosci dostaw w polskich przedsiębiorstwach………44
1.4.1. Czynniki jakosciowe oceny dostawców……… 44
1.4.2. Organizacja sluzb zapewnienia jakosci………. 49
1.4.3. Sluzby zapewnienia jakosci i zaopatrzenie………. 52

Rozdział 2.
Ogólna charakterystyka firmy „xyz”, jej historia, rozwój i zasoby

2.1. Historia, rozwój i struktura organizacyjna……….55
2.2. Majatek firmy „xyz”……….57
2.3. Struktura zatrudnienia………58
2.4. Misja i charakterystyka podstawowych grup produktów………58
2.5. Analiza potencjalu strategicznego firmy
„xyz”. ………61

Rozdział 3.
Procedura oceny dostawców w firmie „xyz”.

3.1. Zalozenia do procedury oceny dostawców………. 66
3.2. Procedura oceny dostawców. ………67
3.3. Przyklad oceny dostawców wedlug opracowanej procedury……….71

Podsumowanie……….83
Rysunki, tabele ………85
Literatura………86

Oceń