Ocena możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie PKN Orlen.


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Teorie zasady zarządzania inwestycjami.
………5

1.1. Pojecie i istota inwestycji, klasyfikacje
inwestycji. ………5
1.2. Wybór kierunków inwestowania.
………9
1.3. Metody oceny efektywnosci inwestycji.
………13


Rozdzial 2.
Analiza stanu finansowo gospodarcza PKN ORLEN S.A………16

2.1. Ogólna charakterystyka grupy PKN ORLEN S.A.
………16
2.1.1. Informacje ogólne.
………16
2.1.2. Przychody.
………18
2.1.3. Koszty operacyjne.
………22
2.1.4. Zysk.
………27
2.2. Plynnosc i zasoby kapitalowe.
………32
2.3. Naklady inwestycyjne.
………34


Rozdzial 3.
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa i ocena zamierzen inwestycyjnych.
………37

3.1. Analiza wskaznikowa.
………37
3.1.1.Wskaznik plynnosci finansowej.
………37
3.1.2. Wskaznik zadluzenia.
………42
3.1.3. Wskaznik rentownosci (zyskownosci).
………45
3.2. Ocena możliwości zamierzen inwestycyjnych.
………48
3.2.1. Podstawowy plan finansowy.
………48
3.2.2. Program zamierzen inwestycyjnych.
………48
3.2.3. Mozliwosc realizacji zamierzen
inwestycyjnych. ………53
3.3. Wewnetrzne i zewnetrzne czynniki istotne dla
rozwoju Grupy PKN.
………54
3.3.1. Czynniki zewnetrzne.
………54
3.3.2. Czynniki wewnetrzne.
………57
3.3.3. Perspektywy rozwoju działalności
gospodarczej. ………59

Zakończenie, podsumowanie.
………61
Spis tablic
………63
Spis wykresów
………63
Bibliografia.
………64

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>