Ocena skutków regulacji (OSR) w Polsce

Wstęp

Rozdzial I.
System regulacyjny i system prawny

1.1. Dobre praktyki regulacyjne
1.2. System oceny wpływu (ow) komisji europejskiej
1.3. Wdrazanie systemu oceny wpływu w unii europejskiej
1.4. Nowe podejscie do oceny wpływu
1.5. Nowe podejscie do kontroli jakosci oceny wpływu


Rozdzial II.
System regulacyjny w Polsce

2.1. Cele oceny skutków regulacji w Polsce


Rozdzial III.
Ocena skutków regulacji (OSR) w Polsce

3.1. Działania poprzedzajace sporzadzenie OSR
3.2. Czym jest ocena skutków regulacji?
3.3. Ocena skutków regulacji jako narzedzie analityczne
3.4. Znaczenie OSR dla jakosci prawa
3.5. Wybrane elementy oceny skutków regulacji


Rozdzial IV.
Korzysci i koszty regulacji jako glówna czesc oceny skutków regulacji

4.1. Koszty przestrzegania przepisów
4.2. Porównanie korzysci i kosztów


Wnioski
Bibliografia
Zalacznik nr 1
Spis tabel
Spis diagramów

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>