Oddziaływane marketingu na ważniejsze sfery funkcjonowania firmy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp

Rozdział I.
Pojęcie, zakres i uwarunkowania marketingu w przedsiębiorstwie

1. Charakterystyka marketingu
2. Orientacja marketingowa a inne orientacje przedsiębiorstwa
3. Marketing w strukturze organizacyjnej firmy


Rozdział II.
Marketing a wybrane sfery funkcjonowania firmy

1. Decyzje marketingowe związane z polityk± produktu
2. Cena produktu jako obszar decyzji marketingowych
3. Kształtowanie dystrybucji i promocji produktu jako obszar decyzji marketingowych


Rozdział III.
Propozycje zmian w funkcjonowaniu marketingu firmy XYZ

1. Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
2. Rynek komputerów przenośnych w Polsce
3. Sposób realizowania funkcji marketingowych w firmie XYZ. oraz proponowane zmiany w funkcjonowaniu marketingu


Zakończenie i wnioski
Literatura

Oceń