Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej 4.12/5 (25)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Ogólna charakterystyka bezpieczeństwa

1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa
2. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego
3. Główne problemy bezpieczeństwa XXI wieku
4. Ochrona granicy państwowej

Rozdział II
Formacje policyjne jako organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej

1. Policja
1.1. Historia Policji w Polsce
1.2. Definicja i istota Policji
1.3. Funkcjonowanie Policji
1.4. Działania Policji mające wpływ na zwiększanie bezpieczeństwa RP
2. Żandarmeria Wojskowa
2.1. Geneza powstania
2.2. Zakres działania i organizacja
3. Straż Graniczna
3.1. Geneza powstania Straży Granicznej
3.2. Zadania Straży Granicznej
3.3. Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej
3.4. Dokonania Straży Granicznej mające wpływ na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej
4. Służba Więzienna
4.1. Struktura organizacyjna oraz podstawy prawne funkcjonowania
4.2. Zadania Służby Więziennej
5. Inspekcja Transportu Drogowego
5.1. Organizacja i funkcjonowanie Inspekcji Transportu Drogowego
5.2. Uprawnienia pracowników Inspekcji Transportu Drogowego

Rozdział III.
Organy zabezpieczające

1. Państwowa Straż Pożarna
1.1. Geneza, ewolucja instytucji oraz podstawy prawne funkcjonowania
1.2. Uprawnienia pracowników Państwowej Straży Pożarnej
2. Obrona Cywilna Kraju
3. Służba Ochrony Lotnisk
4. Straż Ochrony Kolei
4.1. Geneza, ewolucja instytucji oraz podstawy prawne funkcjonowania
4.2. Tryb funkcjonowania oraz zadania pracowników instytucji
5. Służba Celna
5.1. Geneza oraz podstawy prawne funkcjonowania
5.2. Zadania Służby Celnej

Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne

Oceń