Osobowosc jako determinanta stylu rozwiazywania konfliktów w organizacji.

Wstęp………4

Rozdzial 1.
Konflikty w organizacji.

1.1. Definicje konfliktów………7
1.2. Rodzaje konfliktów………10
1.3. Źródła konfliktów w organizacji………14
1.4. Konsekwencje konfliktów………19
1.4.1. Efekty negatywne………20
1.4.2. Efekty pozytywne………21
1.5. Style rozwiazywania konfliktów………23


Rozdzial 2.
Osobowosc i czynnikowe ujecie osobowosci.

2.1. Osobowosc w ujęciu podstawowych paradygmatów psychologicznych………28
2.1.1. Paradygmat psychodynamiczny………29
2.1.2. Paradygmat humanistyczny………32
2.1.3. Paradygmat poznawczo – behawioralny………33
2.2. Czynnikowe ujecie osobowosci………35
2.2.1. Czynnikowa teoria cech R.B. Cattella………35
2.2.2. Trójczynnikowa teoria H.J. Eysencka………36
2.2.3. Piecioczynnikowa teoria osobowosci P.T. Costy i R.R. McCrae………37
2.3. Osobowosc a style rozwiazywania konfliktów………40


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Zalozenia teoretyczne i model badan.
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………43
3.3. Zmienne i ich operacjonalizacja………43
3.4. Charakterystyka narzedzi badawczych.45
3.4.1. Inwentarz osobowosci NEO – FFI Costy i McCrae.45
3.4.2. Kwestionariusz stylów rozwiazywania konfliktów Thomasa i Kilmanna………46
3.5. Badani i procedura badawcza………47
3.6. Przedstawienie wyników………48
3.7 Podsumowanie wyników………52


Bibliografia………56
Spis tabel i rysunków………59
Zalaczniki………60


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>