Pedagogizacja w służbie zdrowia. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Część I Teorie

Rozdział I
Procesy pedagogiczne w literaturze zagadnienia

1.1. Czym jest pedagogika i jakie są jej oddziaływania na pracownika w
zakładzie pracy


Rozdział II
Akredytacja w służbie zdrowie – sposobem na podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych

2.1. Ogólne założenia systemu akredytacji
2.2 Zalety i korzyści wynikające z akredytacji
2.3 Rola standardów w procesie akredytacji
2.4. Procedura postępowania akredytacyjnego


Rozdział III
Płocka służba zdrowia

3.1. Rodzaje Służby Zdrowia w Płocku


Rozdział IV
Proces kształtowania podyplomowego – reforma z założenia.

4.1. Proponowany przez założenia reformy proces zmian w kształceniupodyplomowym pielęgniarek
4.2 Istota kwalifikacji zawodowych
4.3. Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego jako jednostka odpowiedzialna za kształcenie podyplomowe w medycynie
4.4. Rodzaje kursów prowadzonych w Płockiej Służbie Zdrowia


Zakończenie
Bibliografia

Oceń