Planowanie zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Teoretyczne wprowadzenie do tematu……….5

1.1. Pojecie planowania
1.2. Etapy zaopatrzenia
1.3. Istota i kanaly dystrybucji

Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego……….40

2.1. Przedmiot dzialalnosci
2.2. Historia firmy
2.3. Organy spólki
2.4. Wyróznienia i nagrody

Rozdzial III.
Zaopatrzenie i dystrybucja srub w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….52

3.1. Wybrane rodzaje produkowanych srub
3.2. Technologia produkcji srub w fabryce
3.3. Zaopatrzenie fabryki
3.4. Dystrybucja srub
3.5. Przyklad

Podsumowanie……….65
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>