Podkultura wiezienna


Streszczenie…………4

Wstęp…………5

Rozdzial I
Podkultura wiezienna – istota i charakterystyka

1.1. Zaleznosc podkultury od kultury dominujacej…………6
1.2. Etiologia podkultury wieziennej…………9
1.3. Hierarchiczny uklad wladzy w wieziennej grupie nieformalnej…………13
1.3.1. Struktura populacji ‚grypsujacych’…………15
1.3.2. Przywództwo w ‚drugim zyciu’…………17
1.3.3. Funkcje gwary wieziennej…………18


Rozdzial II
Specyfika populacji wiezniów mlodocianych

2.1. Skazani mlodociani w świetle obecnych uregulowan prawnych…………19
2.2. Rozwiazania dotyczace nieletnich we wspólczesnym prawie polskim…………21
2.3. Relacje miedzy grupami osób mlodocianych w sytuacji wyizolowania…………24
2.4. Konsekwencje i nastepstwa izolacji wieziennej…………26
2.5. Wielomodulowy program sprzyjajacy przygotowaniu do readaptacji społecznej dla skazanych mlodocianych …………28


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan…………31
3.2. Problemy badawcze…………32
3.3. Hipotezy badawcze…………32
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………34
3.5. Dobór próby badawczej …………35
3.6. Charakterystyka terenu badan i badanej populacji…………36
3.7. Organizacja i przebieg badan…………39


Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych …………40

Wnioski …………46
Zakończenie …………48
Bibliografia…………49
Spis tabel…………53
Spis fotografii…………53
Aneks…………54


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>