Polityka personalna wobec młodzieży w przedsiębiorstwie


Rozdzial I
1. Uzasadnienie wyboru tematu.

2. Polityka personalna.
2.1. Polityka kadrowa.
3. Analiza porównawcza terminów: kierowanie ,autorytet, sterowanie, przywództwo.
3.1. Proces kierowania i jego podstawowe funkcje.
3.2. Funkcje i role kierownicze.
4. Koncepcje polityki personalnej wedlug glównych teoretyków organizacji i zarządzania.
5. Polityka personalna wobec młodzieży w świetle transformacji ustrojowej.
5.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w minionym okresie.
5.2. Sposób zarządzania zasobami ludzkimi w gospodarce rynkowej.
5.3. Zmiany na rynku pracy i w sferze zatrudnienia.
5.3.1. Rynek pracy w gospodarce centralnie planowanej
5.3.2. Rynek pracy w gospodarce rynkowej
5.3.2.1. System rekrutacji pracowników
5.3.2.2. System motywacyjny
5.3.2.3. System oceniania pracowników
5.3.2.4. Nowe spojrzenie na wartosciowanie pracy
5.3.2.5. System doskonalenia i rozwoju pracowników


Rozdzial II.
Polityka personalna wobec młodzieży w badaniach wlasnych.

1. Zalozenia badawcze.
2. Charakterystyka badanego zakladu.
3. Tlo badawcze.
4. Wyniki przeprowadzonych badan.
4.1. Interpretacja wyników.
4.2. Mlodziez na rynku pracy.
4.3. Spojrzenie na przelozonych.;
4.4. Mobilnosc mlodego pracownika.
5. Podsumowanie.

Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>