Polityka Rosji wobec Polski po 2004 roku.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Geneza stosunków rosyjsko-polskich……….5

1.1. Historia stosunków rosyjsko-polskich po II Wojnie Swiatowej.
1.2. Rozpad ZSRR-powstanie Federacji Rosyjskiej.


Rozdzial 2.
Stosunki rosyjsko-polskie po przystapieniu polski do UE……….32

2.1. Polityka rosji wobec Polski po wstapieniu do UE
2.2. Rozwój stosunków rosyjsko-polskich w latach 2004-2010.
2.3. Rosyjsko-polskie relacje gospodarcze i ich wpływ na wzajemne stosunki miedzynarodowe.


Rozdzial 3.
Perspektywy przyszlych stosunków rosyjsko-polskich……….63

3.1. Polska jako wschodnia granica UE.
3.2. Prognoza oraz ocena dalszych stosunków rosyjsko-polskich.


Zakończenie ……….75
Bibliografia ……….76

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>