Pomoc humanitarna Polski po wejściu do UE

Wstęp …………2

Rozdzial I.
Kleski zywiolowe

1.1 Pojecie klesk zywiolowych …………3
1.2 Rodzaje klesk zywiolowych …………5
1.3 Przeciwdzialanie kleskom zywiolowym oraz likwidacja ich skutków …………9
1.4 Przeglad najwazniejszych klesk zywiolowych na swiecie i w Polsce …………10

Rozdzial II.
Zasady udzielania pomocy humanitarnej

2.1 Miejsce i potencjal Polski w UE …………18
2.2 Cele i ogólne zasady udzielania pomocy humanitarnej w UE …………21
2.3 Zasady udzielania pomocy humanitarnej przez Polske …………31

Rozdzial III.
Wpływ wejscia Polski do Unii Europejskiej na polityke państwa wobec ofiar klesk zywiolowych

3.1 Kroki podejmowane przez Unie w celu pomocy ofiarom klesk zywiolowych………… 34
3.2 Analiza pomocy humanitarnej Polski przed i po wejściu do Unii Europejskiej………… 41

Zakończenie………… 46
Bibliografia …………47
Spis tabel i rysunków …………49

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>