Portret psychologiczny a resocjalizacja osób skazanych za zabójstwo.


Wstęp (wprowadzenie)…………5

Rozdzial 1.
Problematyka przestepstw przeciwko życiu i zdrowiu w świetle literatury.

1.1 Kara pozbawienia wolnosci- istota, cechy i charakterystyka…………6
1.2 Rodzaje zabójstw…………8
1.3 Czynniki kryminogenne zabójstw…………11
1.4 Środki resocjalizacji…………15
1.5 Kara smierci- argumenty ‚za’ i ‚przeciw’…………21

Rozdzial 2.
Charakterystyka psychologiczna sprawców zabójstw.

2.1 Co to jest zabójstwo? Charakterystyka psychologiczna sprawców zabójstw…………25
2.2 Motywy popelniania zbrodni………… 35
2.3 Typologia sprawców zabójstw- zabójcy seryjni…………42

Rozdzial 3.
Resocjalizacja i problemy pedagogiczne osób skazanych za zabójstwo na podstawie wywiadów z pracownikami zakladu karnego.

3.1 Proces resocjalizacji skazanych wiezniów………… 48
3.2 Metody wpływu na osadzonych i ich skutecznosc………… 53
3.3 Warunki i przebieg socjalizacji w róznych rodzajach zabójstw………… 53
3.4 Problemy pedagogiczne w zakładzie karnym…………53
3.5 Agresja wśród wiezniów i metody jej eliminacji………… 59

Zakończenie…………63
Bibliografia…………64


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>