Powstanie i funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Poczatki współpracy walutowej panstw wspólnot europejskich

1. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali (EWG)………. 6
2. Plan Wernera………. 11
3. Europejski System walutowy………. 14
4. Raport Delorsa………. 16


Rozdzial II.
Etapy dochodzenia do Unii Walutowej.

1. Etap pierwszy 1990-1993 ……….20
1.1. Calkowita swoboda w zakresię transakcji kapitalowych………. 20
1.2. Traktat o Unii Europejskiej………. 21
1.3. Funkcjonowanie ESW w latach 1987-1993 ……….23
2. Etap drugi 1994-1998………. 26
2.1. Ustanowienie Europejskiego Instytutu walutowego ……….26
2.2. Warunki udzialu w Unii Gospodarczej i Walutowej………. 29
2.3. Pakt Stabilizacji i Wzrostu ……….30
2.4. Zakwalifikowanie krajów czlonkowskich UE do uczestnictwa w unii walutowej ……….32
3. Etap trzeci 1999-2002………. 35
3.1. Rozpoczecie pelnego funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 35
3.2. Nieodwolalne kursy wymiany ……….39
3.3. Mechanizm kursowy- ERM II ……….40
3.4. Finalny proces wprowadzania waluty europejskiej………. 41


Rozdzial III.
Rola i znaczenie wspólnej Waluty Europejskiej

1. Miedzynarodowa rola euro………. 45
2. Gospodarka strefy euro ……….46
3. Droga Polski do pelnego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej……….. 50
3.1 Koncepcje przystapienia do Unii Ekonomicznej i Monetarnej………. 51
3.3 Opinia publiczna a wprowadzenie euro w Polsce………. 53


Zakończenie ……….55
Streszczenie w jezyku angielskim………. 56
Bibliografia………. 57
Wykaz tabel ……….60

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>