Praca mechaniczna obrabiarek. Mechanizmy do sterowania praca obrabiarek


Wstęp – cel pracy dyplomowej

1. Czesc teoretyczna pracy
1.1. Historyczny rozwój obrabiarek na swiecie i w Polsce
1.2. Wiadomosci ogólne o obrabiarkach
1.2.1.Definicja podzialu oraz znaczenie obrabiarek

2. Sterowanie praca obrabiarek

2.1. Wiadomosci ogólne
2.2. Sterowanie skrzynek przekladniowych
2.3. Sterowanie przebiegiem pracy obrabiarek
2.3.1.Uwagi wstepne i klasyfikacja sterowania przebiegiem pracy obrabiarek

2.3.2.Sterowanie reczne i pólautomatyczne
2.3.3.Sterowanie krzywkowe
2.3.4.Sterowanie zderzakowe
2.3.5.Sterowanie kopiowe

3. Sterowanie numeryczne

3.1. Wiadomosci wstepne
3.1.1.Uklady sterowania NC i CNC
3.1.2.Podstawowe struktury ukladów sterowania numerycznego
3.1.3.Wazniejsze elementy i zespoly ukladu sterowania numerycznego
3.1.4.Przygotowanie programów obróbki dla obrabiarek sterowanych numerycznie
3.1.5.Techniczno – ekonomiczne warunki stosowania obrabiarek sterowanych numerycznie

4. Mechanizmy do sterowania praca obrabiarek

4.1. Wiadomosci ogólne
4.2. Skrzynki predkosci
4.2.1.Wiadomosci wstepne
4.2.2.Przekladnie zebate skrzynek predkosci
4.2.3.Zasady projektowania stopniowych skrzynek predkosci
4.2.4.Wykresy przelozen
4.2.5.Napedy bezstopniowe
4.2.6.Przekladnie pasowe
4.3. Skrzynki posuwów
4.3.1.Wiadomosci wstepne
4.3.2.Przekladnie zebate skrzynek posuwów
4.4. Skrzynki gwintowe
4.4.1.Wiadomosci wstepne
4.4.2.Przekladnie stosowane w skrzynkach gwintowych
4.4.3.Uniwersalne skrzynki gwintowe
4.5. Przekladnie gwintowe
4.5.1.Wiadomosci wstepne
4.5.2.Odmiany przekladni i zespoly kól zmianowych
4.5.3.Dobór kól zmianowych – metody doboru kól zmianowych
4.6. Nawrotnice i mechanizmy ruchów prostoliniowych
4.6.1.Wiadomosci wstepne
4.6.2.Nawrotnice
4.6.3.Przekladnie srubowe
4.6.4.Przekladnine zebatkowe
4.6.5.Mechanizmy maltanskie i zapadkowe
4.6.6.Mechanizmy korbowe i jarzmowe

5. Czesc praktyczna pracy dyplomowej

5.1. Opis wykonanego modelu
5.2. Rysunek konstrukcyjny modelu

6. Mechanizmy krzywkowe: wiadomosci ogólne

6.1. Zastosowanie mechanizmów krzywkowych i ich krótka charakterystyka
6.2.1.Opis działania mechanizmów krzywkowych
6.3. Wybór obiektu sterowania

7. Dokumentacja konstrukcyjna

7.1. Rysunek zlozeniowy
7.2. Rysunki wykonawcze elementów
Instrukcja obslugi

Wykaz literatury

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>