Prewencja stresu w miejscu pracy.


Wstęp ………..4

Rozdzial I
Pojecie stresu

1.1 Terminologia zagadnienia………..5
1.2 Stres biologiczny………..9
1.3 Stres psychologiczny………..13


Rozdzial II
Źródła stresu

2.1 Źródła stresu zawodowego………..15
2.2 Wydarzenia zyciowe jako źródła stresu………..22
2.3 Stres jako specyficzny uklad relacji czlowiek –srodowisko………..26
2.4 Odpornosc czlowieka na stres………..30
2.5 Skutki stresu………..31


Rozdzial III
Prewencja w zakresię zapobiegania stresowi w miejscu pracy

3.1 Pojecie prewencji………..36
3.2 Poziomy prewencji………..41
3.3 Rola pracodawcy w zakresię prewencji zjawiska stresu………..45


Zakończenie……….. 48
Bibliografia ………..49
Spis tabel i rysunków………..50

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>