Problematyka polityczna, narodowosciowa i rozrachunkowa w polskiej dramaturgii teatralnej


Wstęp.

Rozdzial I
Twórczosc polskich literatów jako forma ekspiacji i jako sposób prezentowania problematyki narodowosciowych i politycznych .

1.1. Sposoby kreowania postaci bohaterów literackich eksponujacych problemy narodowosciowe i polityczne .
1.2. Historia teatru w XX i XXI wieku na tle najnowszej historii Polski.
1.3. Najwieksi twórcy polskiego dramatu.


Rozdzial II
Problematyka polityczna i narodowosciowa, oraz rozrachunkowa jako forma ekspresji twórczej prezentowanej w polskich teatrach.

2.1. Polska dramaturgia teatralna wobec problematyki politycznej , narodowosciowej, politycznej i rozrachunkowej prezentowanej w utworach klasyków literatury.
2.2.Ekspresja i swoboda artystycznej wypowiedzi twórców i rezyserów teatralnych poruszajacych problematyke narodowosciowa i rozrachunkowa w swoich spektaklach.
2.3. Formy i metody kreowania postaci budowania bohaterów literackich na scenie .


Rozdzial III
Problematyka rozrachunkowa i narodowosciowa jako forma teatralnej terapii społecznej.

3.1. Problematyka rozrachunkowa i formy jej prezentowania w teatrze.
3.2. Spoleczny odbiór spektakli teatralnych poruszajacych tematyke narodowosciowa i polityczna.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>