Problemy spoleczno ekonomiczne gospodarstw rolnych w Polsce

Wstęp

Rozdzial I
Pojecia i definicje zwiazane z tytulem opracowania

1.1 Rodzaje gospodarstw rolnych
1.2 Przychody oraz dochody gospodarstw
1.3 Efektywność ekonomiczna gospodarstw


Rozdzial II
Sytuacja obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce

2.1. Wielofunkcyjnosc obszarów wiejskich
2.2. Źródła utrzymania mieszkańców wsi
2.3. Struktura polskiego rolnictwa
2.4. Analiza dotychczasowego rozwoju eksportu polskiego rolnictwa


Rozdzial III
Polska wies a Unia Europejska

3.1. Wspólna Polityka Rolna a sytuacja gospodarstw rolnych
3.2. PROW w latach 2004 – 2006
3.3. PROW w latach 2007 – 2013


Rozdzial IV
Znaczenie wsparcia unijnego dla rolnictwa

4.1. Platnosci obszarowe i ONW
4.2. Programy rolno-srodowiskowe
4.3. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE
4.4. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych i renty strukturalne
4.5. Wpływ środków UE na restrukturyzacje rolnictwa w Polsce
4.6. Ocena wykorzystania pomocy unijnych
4.7. Modernizacja gospodarstw rolnych w aspekcie Wspólnej Polityki Rolnej


Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>