Proces komunikacji w firmie XYZ.Wstęp………..2

Rozdział I
Teoretyczne podstawy procesu komunikowania się………..3

1.1 Istota i klasyfikacja komunikowania się
1.2 Charakterystyka procesu komunikowania się
1.3 Sieci informacyjne

Rozdział II
Środki komunikowania się………..27

2.1 Komunikacja werbalna
2.2 Komunikacja niewerbalna
2.3 Style komunikowania się

Rozdział III
Bariery wpływające na skutecznosć komunikowania się………..62

3.1 Zasady komunikacji interpersonalnej
3.2 Bariery w komunikacji interpersonalnej
3.3 Przezwyciężanie barier i usprawnianie komunikowania się

Rozdział IV.
Komunikacja w firmie Kuehne-Nagel………..86

4.1 Metodyka badania/Założenia metodyczne badania
4.2 Charakterystyka badanej firmy
4.3 Charakterystyka badanej populacji
4.4 Wyniki badań

Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia………..110
Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>