Program pracy z dzieckiem z zaburzeniami hiperkinetycznymi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.


Wprowadzenie………6

Rozdzial I.
Zaburzenia hiperkinetyczne w świetle literatury

1.1 Definicja i symptomy……… 7
1.2 Glówne komponenty zespolu hiperkinetycznego………10
1.3 Czynniki ryzyka nadpobudliwosci psychoruchowej ………14
1.3.1 Czynniki biologiczne ………15
1.3.2 Czynniki srodowiskowe ………16


Rozdzial II.
Wtórne konsekwencje zespolu hiperkinetycznego

2.1 Funkcjonowanie poznawcze ………18
2.2 Funkcjonowanie emocjonalne……… 19
2.3 Funkcjonowanie społeczne……… 21
2.4 Trudnosci dziecka z zaburzeniami hiperkinetycznymi w funkcjonowaniu przedszkolnym……… 22


Rozdzial III.
Formy pomocy dla dziecka z zachowaniami hiperkinetycznymi

3.1 Formy pomocy ………25
3.2 Metody i techniki ………27
3.3 Formy pomocy przedszkolnej ………30
3.4 Formy pomocy rodzinie dziecka z zaburzeniami zachowania ………36


Rozdzial IV
Analiza i opis przypadku dziecka z zaburzeniami hiperkinetycznymi objetym oddzialywaniami w zakresię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

4.1 Identyfikacja problemu- dane osobowe ………39
4.2 Geneza i dynamika zjawiska ………40
4.3 Diagnoza i obserwacja dziecka……… 42
4.4 Metody i formy oddzialywan ………47
4.5 Efekty oddzialywan ………52


Podsumowanie ………54
Literatura ………56
Zalaczniki ………59
1. Konspekt zajęć muzykoterapii z dzieckiem z zaburzeniami hiperkinetycznymi……… 59
2. Konspekt zajęć dogoterapii z dzieckiem z zaburzeniami hiperkinetycznymi ………63

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>