Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem na podstawie firmy XYZ


Wstęp

1. Uzasadnienie wyboru tematu………4
2. Cel pracy………4
3. Metody badawcze………4
4. Układ i konstrukcja pracy………5


Rozdział I
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa

1. Strategia produktu………7
2. Strategia sprzedaży………8
2.1 Segmentacja rynku………8
2.2 Kształtowanie cen produktów………10
2.3 Kanały dystrybucji………12


Rozdział II

Promocja jako system komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem

1. Istota marketingowego systemu komunikacji………15
2. Proces komunikacji marketingowej………16
3. Metody komunikacji………19
4. Znaczenie i miejsce strategii promocyjnej w strategii
marketingowej przedsiębiorstwa………20
5. Etapy programu promocyjnego przedsiębiorstwa………21
5.1 Identyfikacja odbiorców………21
5.2 Określenie celów promocji………23
5.3 Projekt przekazu promocyjnego………24
5.4 Wybór kanałów przekazu komunikacyjnego………26
5.5 Tworzenie kompozycji promocyjnej………27
5.6 Ustalanie i budowa budżetu promocyjnego firmy………29
5.6.1 Czynniki warunkujące ustalenie budżetu promocji………31
5.6.2 Metody używane przy ustalaniu budżetu promocyjnego………33
6. Kontrola promocji………34
7. Strategie promocyjne przedsiębiorstwa………36


Rozdział III
Charakterystyka instrumentów promocji

1. Instrumenty bezpośrednio oddziałujące na konsumenta 40
1.1 Reklama
1.1.1 Slogan, hasło reklamowe 49
1.2 Public relations – czynnik sukcesu firmy 52
1.2.1 Narzędzia public relations 57
2. Instrumenty bezpośrednio oddziałujące na produkt 61
2.1 Promocja uzupełniająca 61
2.2 Merchandising 63
2.3 Sprzedaż osobista 65


Rozdział IV
Strategia promocyjna firmy XYZ S.A.

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ S.A……….69
1.1 Charakterystyka produktów przedsiębiorstwa………72
1.2 Konkurencja przedsiębiorstwa XYZ S.A……….75
2. Działalność promocyjna firmy XYZ S.A……….78
2.1 Reklama………80
2.2 Promocja uzupełniająca………84
2.3 Public relations………86
2.4 Sprzedaż osobista………88


Podsumowanie………89

Literatura………91
Spis rysunków………93
Spis tabel………93

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>