Promocja sprzedaży jako element marketingu mix skutecznie oddzialywujacy na rynek


Wstęp………3

Rozdzial I
Działania firm w ramach koncepcji marketingu -mix………5

1.1 Rola marketingu w działalności firmy………5
1.2 Marketing mix – istota i znaczenie………8
1.3 Elementy marketingu mix………9
1.3.1 Podkompozycja produktu………10
1.3.2 Podkompozycja ceny………14
1.3.3 Podkompozycja dystrybucji………17
1.3.4 Podkompozycja promocji………18


Rozdzial II
Elementy promocji sprzedazy………24

2.1 Zintegrowane działania promocyjne – promotion mix………24
2.2 Cele i zadania promocji sprzedazy………26
2.3 Instrumenty promocji konsumenckiej………30
2.4 Instrumenty promocji handlowej………41


Rozdzial III
Program promocji sprzedazy………44

3.1 Podstawowe decyzje przy planowaniu programu promocji sprzedazy
44
3.2 Program promocji sprzedaży kabin natryskowych firmy XYZ………45
3.2.1 Opis sytuacji 46
3.2.2 Program promocji………46


Zakończenie………51

Bibliografia………53

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>