Przemiany zachodzace w strukturze samorządu terytorialnego RP po 1918r.Wstęp………… 2

Rozdzial I
Samorzad terytorialny w II RP.

1.1. Stan faktyczny i prawny samorzadów po 1918 roku………… 4
1.2. Samorzad lokalny w świetle Konstytucji II RP…………7
1.2.1. Okres przed Konstytucja z 1921 roku………… 7
1.2.2. Nowelizacja Konstytucji Marcowej………… 10
1.2.3. Ustawa scaleniowa z 1933 roku………… 11
1.2.4. Samorzad terytorialny w świetle konstytucji z 1935 roku………… 13

Rozdzial II
Samorzad terytorialny w PRL-u.

2.1. Samorzad terytorialny w latach 1944 – 1950………… 15
2.2. Samorzad w latach 1952 – 1972………… 19
2.3. Samorzad po 1972 roku………… 22

Rozdzial III
Samorzad terytorialny w III RP.

3.1. Podstawa prawna funkcjonowania samorządu terytorialnego III RP………… 27
3.1.1. Ustawa samorzadowa z 1990 roku………… 27
3.1.2. Konstytucja III RP z 2 kwietnia 1997 roku………… 28
3.1.3. Ustawa o samorzadzie powiatowym z 1998 roku………… 30
3.1.4. Ustawa o samorzadzie województwa z 1998 roku………… 32
3.2. Struktura samorządu terytorialnego III RP………… 33
3.2.1. Gmina………… 33
3.2.2. Powiat………… 36
3.2.3. Województwo………… 38
3.3. Zadania samorządu terytorialnego……… 40
3.3.1. Gmina………… 40
3.3.2. Powiat………… 42
3.3.3. Województwo………… 43

Zakończenie………… 45
Bibliografia


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>