Przezwiska mieszkańców wsi XYZ.


1. Wstęp

1.1. Cel i zakres pracy……….1
1.2. Metoda zbierania materialu……….1
1.3. Informacje o miejscowosci……….2

2. Czesc teoretyczna

2.1. Krótka historia przezwiska……….5
2.2. Ekspresywnosc przezwisk……….7
2.3. Definicje przezwiska……….10
2.4. Przezwisko a przydomek……….12
2.5. Klasyfikacja przezwisk……….14

3. Czesc analityczna

3.1. Opracowany schemat klasyfikacji przezwisk………..19
3.2. Klasyfikacja przezwisk mieszkańców XYZ
3.2.1. Przezwiska odimienne………..21
3.2.2. Przezwiska pochodzace od nazwisk……….24
3.2.3. Przezwiska motywowane innymi nazwami wlasnymi……….26
3.2.4. Przezwiska odapelatywne………. .33
3.2.5. Przezwiska niemotywowane……….42
3.3. Elementy gwarowe w przezwiskach……….43

4. Zakończenie

4.1. Wnioski dotyczace zebranego materialu……….44

Slownik……….47
Streszczenie pracy w jezyku niemieckim……….58
Bibliografia………..59

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>