Przystosowanie uczniów pelnosprawnych do funkcjonowania w szkole integracyjnej z uczniami niepelnosprawnymi

Wstęp………4

Rozdzial I.
Edukacja integracyjna.

1.1. System ksztalcenia integracyjnego – ustalenia terminologiczne………6
1.1.1. Proces nauczania dzieci niepełnosprawnych umyslowo………10
1.2. Warunki skutecznosci integracyjnego systemu ksztalcenia………12
1.3. Zalety i wady ksztalcenia integracyjnego………14
1.4. Zadania nauczyciela wspomagajacego w placówce integracyjnej………15
1.5. Formy zajęć w ksztalceniu integracyjnym………16


Rozdzial II.
Integracyjne kształcenie niepelnosprawnych.

2.1. Edukacja wlaczajaca w ksztalceniu integracyjnym………22
2.2. Specjalne potrzeby edukacyjne………25
2.3. Niepelnosprawnosc edukacyjna uczniów………28
2.4. Efekty integracyjnego ksztalcenia niepelnosprawnych………32
2.5. Prawne podstawy ksztalcenia uczniów niepelnosprawnych………35


Rozdzial III.
Metodyka badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan………37
3.2. Przedmiot i cel badan………37
3.3. Problemy badawcze………38
3.4. Hipotezy badawcze ………39
3.5. Metody, techniki i narzedzia badawcze………41
3.6. Dobór terenu i próby badawczej………43
3.7. Organizacja i przebieg badan ………45


Rozdzial IV.
Analiza wyników badan wlasnych.

4.1. Wiedza uczniów pelnosprawnych na temat niepelnosprawnosci………48
4.2. Poziom wiedzy uczniów pelnosprawnych odnosnie funkcjonowania w szkole uczniów niepelnosprawnych………54
4.3. Czynniki wpływajace na relacje miedzy uczniami pelnosprawnymi niepelnosprawnymi………60
4.4. Źródła zdobywania wiedzy na temat niepełnosprawności uczniów………66
4.5. Postawy uczniów pelnosprawnych wobec uczniów niepelnosprawnych………69


Podsumowanie i wnioski ………77
Bibliografia ………80
Spis tabel ………83
Spis wykresów………85
Aneks/Zalaczniki ………86

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>