Psychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych.

Wstęp.

Rozdział 1.
Komunikacja interpersonalna w literaturze przedmiotu.
      1.1 Istota procesu komunikacji.
1.2 Formy komunikowania.
1.3 Zakłócenia w procesie komunikacji.

Rozdział 2.
psychologiczne determinanty kontaktów
z klientami.
2.1 Typy osobowości klienta a skuteczna komunikacja.
2.2.Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
2.3 Tworzenie dobrego klimatu rozmowy – zachowania wspierające i obronne.

Rozdział 3.
Techniki prowadzenia rozmów handlowych.28
      3.1 Style, narzędzia i techniki skutecznego komunikowania się z klientem
3.2 Prawidłowe prowadzenie rozmów telefonicznych.
3.3 Podstawowe zasady negocjowania.
3.4 Miejsce technik NLP w rozmowach handlowych.

Rozdział 4.
Techniki i psychologiczne uwarunkowania skutecznych rozmów z klientami – Badania własne
      4.1 Cel i metoda badania.
4.2 Wyniki badania i ich analiza

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis rysunków.
Załączników.
Streszczenie.