Psychospołeczne skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym.


Wstęp……… 2
Rozdzial I
Podstawy teoretyczne dotyczace problematyki uzaleznienia od alkoholu.

1.1. Definicja alkoholizmu w róznych znaczeniach……… 4
1.2. Fazy uzaleznienia od alkoholu……… 6
1.3. Fazy upicia zwyklego……… 8
1.4. Przyczyny, mechanizmy i skutki uzaleznienia……… 10

Rozdzial II
Choroba alkoholowa i jej wpływ na zycie i funkcjonowanie rodziny.

2.1. Wspól uzaleznienie w rodzinie – definiowanie wspól uzaleznienia, jego przyczyny i objawy………14
2.2. Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny ………22
2.3. Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej ……… 26
2.4. Skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym ……… 33
2.4.1. Syndrom Doroslych Dzieci Alkoholików………33
2.4.2. Charakterystyczne cechy dla DDA……… 35
2.4.3. Funkcjonowanie zawodowe DDA……… 40
2.4.4. Relacje interpersonalne DDA………42

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cele badan……… 45
3.2. Problemy badawcze i hipotezy……… 46
3.3. Metoda, techniki i narzedzia badawcze……… 51
3.4. Organizacja i przebieg badan……… 55

Rozdzial IV
Prezentacja i analiza wyników badan wlasnych.

4.1. Przyklad Moniki ………57
4.2. Przyklad Grzegorza ………62
4.3. Przyklad Kamila ………66

Rozdzial V
Wsparcie i terapia doroslych dzieci alkoholików

5.1. Grupy wsparcia DDA ……… 71
5.2. Procesy powrotu do zdrowia ……… 74
5.3. Metody leczenia DDA – Dwanascie Kroków……… 76

Zakończenie……… 79
Bibliografia……… 81
Oswiadczenie ……… 86
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>