Rachunkowość i zarzadzanie rozrachunkami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O.


Wstęp.

Rozdzial 1
Wynagrodzenie za prace ogólna charakterystyka

1.1 Istota wynagrodzen.
1.2 Formy wynagrodzeń za prace.
1.3 Funkcje wynagrodzeń pracowników.
1.4 Istota ochrony wynagrodzeń za prace.


Rozdzial 2
Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy

2.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace.
2.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy.
2.3 Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze.
2.4 Swiadczenia socjalne.
2.5 Podróze sluzbowe.


Rozdzial 3
Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników

3.1 Dokumentacja pracownicza.
3.2 Zasady naliczania skladek na ubezpieczenie społeczne oraz na FP i FGSP.
3.3 Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do ZUS.
3.4 Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.


Rozdzial 4
Wynagradzanie w systemie rachunkowosci firmy „X”

4.1 Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym.
4.2 Rodzaje rozrachunków firmy „X” zwiazane z wynagrodzeniem.
4.3 Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych firmy „X”.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis aktów prawnych.
Spis tabel.
Spis rysunków.

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>