Rachunkowość i zarzadzanie rozrachunkami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O.


Wstęp.

Rozdzial 1
Wynagrodzenie za prace ogólna charakterystyka

1.1 Istota wynagrodzen.
1.2 Formy wynagrodzeń za prace.
1.3 Funkcje wynagrodzeń pracowników.
1.4 Istota ochrony wynagrodzeń za prace.


Rozdzial 2
Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy

2.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace.
2.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy.
2.3 Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze.
2.4 Swiadczenia socjalne.
2.5 Podróze sluzbowe.


Rozdzial 3
Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników

3.1 Dokumentacja pracownicza.
3.2 Zasady naliczania skladek na ubezpieczenie społeczne oraz na FP i FGSP.
3.3 Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do ZUS.
3.4 Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.


Rozdzial 4
Wynagradzanie w systemie rachunkowosci firmy „X”

4.1 Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym.
4.2 Rodzaje rozrachunków firmy „X” zwiazane z wynagrodzeniem.
4.3 Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych firmy „X”.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis aktów prawnych.
Spis tabel.
Spis rysunków.

 
POBIERZ WSZYSTKIE Z KATEGORII

[collapse]

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony