Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp……..5

Rozdział I
Zagadnienia ogólne

1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7
1.1. Znaczenie i geneza
1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota
1.3. Cele i wykorzystanie spółki
2. Spółka z o.o. jako osoba prawna


Rozdział II
Reprezentacja spółki z o.o. przez zarząd&ensp……..28;

1. Ogólna charakterystyka zarządu
1.1. Pojęcie zarządu
1.2. Skład zarządu
1.3. Powołanie i odwołanie członka zarządu
1.4. Mandat a kadencja
2. Zakres reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd
3. Sposób reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd


Rozdział III
Reprezentacja spółki z o.o. przez inne organy i podmioty……..79

1. Reprezentacja spółki z o.o. przez radę nadzorczą
2. Reprezentacja spółki z o.o. przez pełnomocników
3. Reprezentacja spółki z o.o. przez prokurenta
4. Reprezentacja spółki z o.o. w ramach actio pro socio
5. Reprezentacja spółki z o.o. przez likwidatora
6. Reprezentacja spółki z o.o. przez kuratora i syndyka


Rozdział IV
Skutki prawne nieprawidłowej reprezentacji spółki z o.o………106

1. Skutki nieprawidłowej reprezentacji w sferze czynności prawnych
2. Skutki nieprawidłowej reprezentacji w sferze podmiotowej


Zakończenie……..119
Bibliografia

Oceń