Rodzina rozbita i jej wpływ na rozwój dziecka


Wstęp………3

Rozdzial I
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle wspólczesnej literatury

1.1. Pojecie rodziny i jej struktura………7
1.2. Rodzina jako środowisko wychowawcze………9
1.3. Funkcje rodziny………11


Rozdzial II
Rodzina rozbita a rozwój dziecka

2.1. Pojecie rodziny rozbitej – charakterystyka socjologiczna i psychologiczna………17
2.2. Przyczyny rozbicia rodziny w świetle wspólczesnej literatury………19
2.3. Prawne aspekty funkcjonowania rodziny rozbitej………22
2.4. Proces rozwoju dziecka w rodzinie rozbitej………24


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Cel, przedmiot, problemy i hipotezy badawcze………28
3.2. Metody i techniki badawcze………30
3.3. Charakterystyka terenu i przebieg badan………34


Rozdzial IV
Kary i nagrody stosowane w rodzinie rozbitej………39

Rozdzial V
Sytuacja szkolna dzieci z rodzin rozbitych………46

Rozdzial VI
Rozwój spoleczny dziecka z rodziny rozbitej………51

Rozdzial VII
Rodzina rozbita a stosunki interpersonalne………58

Zakończenie………65
Bibliografia………68
Spis tabel i wykresów………70
Aneks………71


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>