Rola NATO w zapewnieniu bezpieczenstwa międzynarodowego.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Pojecia, geneza i istota bezpieczenstwa miedzynarodoowego.

1.1. Pojecie i istota bezpieczenstwa miedzynarodowego………5
1.2. Modele bezpieczenstwa miedzynarodowego………10
1.3 . Geneza, pojecie i istota organizacji miedzynarodowych………12
1.4.Geneza powstania NATO jako organizacji miedzynarodowej………14

Rozdzial 2.
Zasady działania Paktu Pónocnoatlantyckiego.

2.1. Doktryny Sojuszu………17
2.2. Podstawowe cele i zasady działania NATO………20
2.3. Struktura organizacyjna NATO………23
2.3.1. Organy polityczne………23
2.3.2. Organy wojskowe………27

Rozdzial 3.
Rola NATO w rozwiazywaniu konfliktów i sporów.

3.1. Zapobieganie konfliktom………30
3.2.1. Jugoslawia………32
3.2.2. Sily implementacyjne IFOR………36
3.2.3. Sily stabilizujace SFOR………39
3.2.4. KFOR………42
3.2.5. Afganistan………45
3.2.6. Irak………49
3.3. NATO po 11 wrzesnia 2001 r………50
3.4. Badanie ankietowe respondentów dotyczace postrzegania roli NATO we wspólczesnym swiecie………52
3.4.1. Struktura ankiety………52
3.4.2. Prezentacja wyników ankiety………53

Zakończenie………61
Bibliografia………62
Spis rycin………65
Spis tabel………65
Zalaczniki………65


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>