Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do podjecia nauki szkolnej


Wstęp.

Rozdzial I
Przedmiot i zadania pedagogiki przedszkolnej

1.1 Podstawowe cele i tresci wychowania przedszkolnego
1.2 Funkcje wychowania przedszkolnego
1.3 Metody, zasady i formy pracy z dzieckiem
1.4 Psychofizyczny rozwój dziecka
1.5 Osiagniecia dojrzalosci szkolnej dziecka

Rozdzial II
Praca wychowawcza przedszkola a rozwój dziecka

2.1 Rozwijanie sprawnosci fizycznej dziecka w przedszkolu
2.2 Poczatkowa nauka czytania i pisania
2.3 Wychowanie kulturalno-estetyczne w przedszkolu
2.4 Kształtowanie postaw spoleczno-moralnych dziecka w wieku przedszkolnym

Rozdzial III
Metodologia i organizacja badan wlasnych

4.1. Cele badan wlasnych
4.2. Przedmiot i problematyka badan
4.3. Zmienne i wskazniki
4.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
4.5. Przebieg badan empirycznych i charakterystyka badanej grupy

Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych

4.1. Analiza badan wlasnych, na podstawie ankiety dla rodziców
4.2. Analiza badan wlasnych, na podstawie wywiadu wśród nauczycieli
4.3. Wnioski koncowe. Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do podjecia nauki szkolnej

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>