Rozwój zawodowy pracowników

Wstęp

Rozdział I
Podstawowe zagadnienia rozwoju w aspekcie teoretycznym

1.1. Definicja rozwoju
1.2. Mechanizmy i efekty rozwoju
1.3. Podstawowe założenia i czynniki rozwoju organizacji
1.4. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju
1.5. Rozwój osobisty a rozwój zawodowy

Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody techniki i narzędzia badawcze
2.4. Grupa badawcza
2.5. Teren badań

Rozdział III
Rozwój zawodowy pracownika w świetle badań własnych

3.1. Organizacyjna perspektywa rozwoju pracownika w opinii pracodawcy
3.2. Organizacyjna perspektywa rozwoju w opinii pracownika
3.3. Motywacyjne aspekty pracy zawodowej
3.4. Ocena jakości życia w pracy
3.5. Wnioski z badań

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,