Ruch rozwijajacy Weroniki Sherborne jako metoda wspomagania dziecka niepelnosprawnego intelektualnie.

Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka metody pracy Weroniki Sherborne

1.1. Geneza oraz zalozenia metody Ruchu Rozwijajacego
1.2. Zasady metody Weroniki Sherborne
1.3. Zastosowanie metody Weroniki Sherborne w pracy z dziecmi niepelnosprawnymi intelektualnie
1.4. Efektywność metody Ruchu Rozwijajacego w świetle badan


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze
2.4. Organizacja i przebieg badan


Rozdzial III
Ruch rozwijajacy Weroniki Sherborne w świetle badan wlasnych

3.1. Prezentacja indywidualnych przypadków
3.2. Analiza danych z wywiadu
3.3. Interpretacja wyników badan


Zakończenie
Bibliografia
Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>