SMS jako forma przekazu społecznego.


Wstęp

Rozdział 1.
Historia i rozwój krótkiej wiadomości tekstowej- SMS w procesię komunikacji

1.1. Teoretyczne założenia funkcji języka i funkcji tekstu
1.2. SMS jako efekt rozwoju procesu komunikacyjnego


Rozdział 2.
Analiza krótkiej wiadomości tekstowej jako struktury językowej i jako efektu procesu komunikacyjnego.

2.1. Omówienie sytuacji komunikacyjnych powstałych za pośrednictwem SMS
2.2. Analiza relacji nadawczo odbiorczych w komunikacji SMSowej
2.3. Zastosowanie SMS
Relacje osobiste
Reklamy, akcje medialne
Oficjalne powiadomienia
SMS jako forma przekazu urzędowego


Zakończenie
Współczesny model komunikacji SMSowej


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>