Specjalność ubezpieczeniowa Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp……….2

Rozdział I.
Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce i w
wybranych krajach UE……….4

1.1. Geneza rolniczych ubezpieczeń społecznych……….4
1.2. Ubezpieczenie społeczne rolników na tle innych
systemów ubezpieczenia społecznego w
Polsce………10
1.3. Współpraca międzynarodowa KRUS……….15
1.4. Ubezpieczenia w rolnictwie w wybranych krajach UE………18


Rozdział II.
Działalność KRUS……….24

2.1. Podstawy prawne działalności KRUS……….24
2.2. Organizacja i struktura KRUS……….24
2.3. Zadania ustawowe KRUS……….28
2.4. Gospodarka finansowa KRUS………29
2.5. Rodzaje ubezpieczeń………34
2.6. Rodzaje świadczeń………40
2.7. Działalność prewencyjna i
szkoleniowa………49


Rozdział III.
Koncepcje reform ubezpieczeń społecznych rolników
indywidualnych w Polsce………56Zakończenie………64
Spis
literatury………66

Oceń