Sprawnosc procesów negocjacyjnych w pozyskiwaniu klientów.


Wstęp.

Rozdzial I.
Działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

1.1. Istota i cele przedsiebiorstw.
1.2. Formy organizacyjno-prawne przedsiebiorstw.
1.3. Funkcjonowanie przedsiebiorstw w warunkach integracji z Unia Europejska.

Rozdzial II.
Znaczenie negocjacji w działalności gospodarczej przedsiebiorstw.

2.1. Istota pojecia negocjacji.
2.2. Metody zdobywania klientów przez przedsiębiorstwa.
2.3. Przygotowanie jako najwazniejszy z etapów procesu negocjacji.

Rozdzial III.
Sposoby komunikowania się przedsiebiorców z klientem.

3.1. Zasady skutecznej komunikacji w procesię zdobywania zlecen.
3.2. Środki taktyczne negocjacji.
3.3. Zdolnosc budowania dobrych relacji sposobem na zdobywanie klienta.

Rozdziala IV.
Sprawnosc negocjacji w pozyskiwaniu klientów przez przedsiebiorstwo z branzy drogowo-mostowej.

4.1. Powstanie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa z branzy drogowo-mostowej.
4.2. Wykorzystanie negocjacji w zdobywaniu zlecen przez przedsiebiorstwo z branzy drogowo-mostowej.

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis schematów i tabel.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>