Stan i perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w okresie transformacji.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………3

Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa w
gospodarce rynkowej – aspekty teoretyczne………5

1.1. Pojecie i istota małych i srednich przedsiebiorstw………
5
1.2. Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw
w gospodarce
narodowej………12
1.2.1. Produkt krajowy
brutto, a dynamika rozwoju sektora MSP………12
1.2.2. Udział sektora
MSP w ogólnej liczbie podmiotów
gospodarczych………16
1.2.3. Liczba pracujacych
w małych i srednich przedsiębiorstwach………17
1.2.4. Udział sektora
MSP w handlu
zagranicznym………21
1.3. Formy prawne działalności gospodarczej, a mala
firma………24


Rozdzial II
Bariery rozwoju sektora MSP w
Polsce………29

2.1. Bariery
rynkowe………29
2.2. Bariery społeczne………33
2.3. Bariery
prawne………36


Rozdzial III
Wpływ integracji europejskiej na rozwój
sektora MSP w Polsce

3.1. Przygotowania Polski do wstapienia do UE………43
3.2. Skutki integracji europejskiej dla sektora MSP w
Polsce…………………….47
3.3. Szanse i zagrozenia rozwoju sektora MSP w
aspekcie integracji z Unia Europejska………50


Podsumowanie………54
Bibliografia………55

 


Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.