Stan i perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w okresie transformacji.


Wstęp………3

Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa w
gospodarce rynkowej – aspekty teoretyczne………5

1.1. Pojecie i istota małych i srednich przedsiebiorstw………
5
1.2. Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw
w gospodarce
narodowej………12
1.2.1. Produkt krajowy
brutto, a dynamika rozwoju sektora MSP………12
1.2.2. Udział sektora
MSP w ogólnej liczbie podmiotów
gospodarczych………16
1.2.3. Liczba pracujacych
w małych i srednich przedsiębiorstwach………17
1.2.4. Udział sektora
MSP w handlu
zagranicznym………21
1.3. Formy prawne działalności gospodarczej, a mala
firma………24


Rozdzial II
Bariery rozwoju sektora MSP w
Polsce………29

2.1. Bariery
rynkowe………29
2.2. Bariery społeczne………33
2.3. Bariery
prawne………36


Rozdzial III
Wpływ integracji europejskiej na rozwój
sektora MSP w Polsce

3.1. Przygotowania Polski do wstapienia do UE………43
3.2. Skutki integracji europejskiej dla sektora MSP w
Polsce…………………….47
3.3. Szanse i zagrozenia rozwoju sektora MSP w
aspekcie integracji z Unia Europejska………50


Podsumowanie………54
Bibliografia………55

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>