Stosunki polsko – amerykanskie po 1989 roku.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Wspólpraca polsko-amerykanska na forum miedzynarodowym.

1. Wspólpraca RP i USA w ramach NATO………4
2. Wspólpraca w ramach misji pokojowych na Swiecie i zwalczania terroryzmu………8
3. Amerykanskie plany budowy tarczy antyrakietowej………14

Rozdzial II.
Stosunki gospodarcze.

1. Pomoc amerykanska w odbudowie gospodarczej Polski………19
2. Wymiana handlowa miedzy RP i USA………21
3. Wzajemne inwestycje miedzy krajami………24

Rozdzial III.
Relacje społeczne.

1. Polska emigracja do USA………28
2. Amerykanskie wsparcie dla procesu przemian demokratycznych w Polsce………30
3. Roszczenia amerykanskich Zydów wobec Polski, a stanowisko rzadu USA ………32

Zakończenie………37
Bibliografia………39


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>