Straż Graniczna i jej funkcje w zapewnianiu ochrony granic Polski 4.61/5 (18)

1 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka Straży Granicznej

1.1 Historia Straży Granicznej
1.2 Organizacja i zadania Straży Granicznej
1.3 Zmiany w Straży Granicznej związane z przystąpieniem do Układu z Schengen


Rozdział 2
Straż Graniczna w systemie ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej

2.1 Ochrona granicy zewnętrznej
2.2 Ochrona granicy wewnętrznej
2.3 Współpraca międzynarodowa formacji


Bibliografia

Oceń